LARS-ARNE SJÖBERG, pensionerad professor och universitetsråd vid Karlstads Universitet. Han är professor i Teknisk kemi och har stor erfarenhet av såväl undervisning som forskning.  Han var framför allt engagerad i att bygga upp den skogsindustriella utbildningen och forskningen.

Som universitetsråd arbetade han främst med planeringsfrågor och ingick i universitetsledningskansliet fram till pensioneringen 2011.

ÅNGPANNEFÖRENINGENS PRIS

CURRICULUM VITAE