…och den ljusnande framtid är vår?! – Vad vet vi och vad tror vi om framtiden (utkom augusti 2017)

Boken handlar om analyser och prognoser där olika scenarier målas upp. Vi är nu i den situationen att vi måste ta ställning till olika åtgärder för att hindra växthuseffekten, introducera våra nya svenskar i arbetsliv och social gemenskap, utveckla en god åldringsvård för en växande skara pensionärer, ta nya grepp på livsmedelsförsörjningen när jordens befolkning växer, ta nya miljövänliga energikällor i bruk, med vad ska vi driva våra bilar, hur vi ska möta framtida hot och sårbarheter, utveckla en bra skola, ja, listan kan göras lång. Boken vill presentera olika scenarier utifrån vad som är känt och vad forskningen  kommit fram till för fram till

PROLOG

…och den ljusnande framtid är vår?!. Vi känner alla igen strofen från vår studentexamen, då vi stod och sjöng från ett lastbilsflak. Just då var säkert inte våra funderingar speciellt djupsinniga. Efter ytterligare 50 års yrkesliv kan jag blicka tillbaka på vår dåtida framtid och jag kan konstatera att utvecklingen har gått otroligt fort, men vad väntar oss framöver?

Avsikten är att försöka beskriva vad som är känt om framtiden och vad tror vi. Vad kan dagens forskningsresultat betyda för oss i vår vardag? Vilka beslut har redan fattats som påverkar vår framtid? I underlaget för denna bok har jag valt de signaler, som är tydliga och som kommer att påverka oss alla. Det finns även en del som måste betraktas som kuriosa.

Det finns många teorier kring vad som kommer att inträffa i framtiden. Jag har gjort urvalen enligt följande principer:

  • Scenarier kring vad som vi kommer att uppleva i vår vardagsmiljö
  • Den senaste beskrivningen om flera finns presenterade
  • Med min tekniska bakgrund lutar jag mej i första hand mot mätbara storheter, beskriver gärna en situation med tabeller och mindre med spekulationer.

En sak oroar mej. Vi läser t.ex. att Forskarna är överraskade. Forskarna har i sina undersökningar försökt beskriva vår framtid, men börjar de bli överraskade så ökar vår osäkerhet inför framtiden. Vem ska då hjälpa oss med att agera i god tid och inte reagera i efterhand?

Det förekommer många analyser och prognoser där olika scenarier målas upp. Vi är nu i den situationen att vi måste ta ställning till olika åtgärder för att hindra växthuseffekten, introducera våra nya svenskar i arbetsliv och social gemenskap, utveckla en god åldringsvård för en växande skara pensionärer, ta nya grepp på livsmedelsförsörjningen när jordens befolkning växer, ta nya miljövänliga energikällor i bruk, vad vi ska driva våra bilar med, hur vi ska möta framtida hot och sårbarheter, utveckla en bra skola, ja, listan kan göras lång.

I varje påstående ligger en värdering, men jag har försökt att ge en allsidig beskrivning av de olika ämnesområdena och vänder mig till en intresserad allmänhet, som nödvändigtvis inte har förkunskaper inom bokens olika ämnesområden. Jag är van att kritisk granska mina källor och de är i första hand dags- och facktidningar, universitet, myndigheter (inkl. deras rapporter) och regeringen samt deras respektive hemsidor. I många fall har sakuppgifterna verifierats i många olika källor. Att noga följa rapporteringen i radio och TV är också viktigt för kunskapsinhämtningen. Givetvis påverkas mina värderingar och mina urval av min tekniska bakgrund. För varje påstående finns en källhänvisning (länk) och du kan själv söka upp dessa om du vill fördjupa dig inom något område.

Vi översköljs dagligen med olika innovativa nyheter och det är näst intill omöjligt att tillgodogöra sig all denna information. Vi behöver också kritiska ögon för att skilja ut vad som kan vara mänskligheten till gagn eller till skada och vad som saknar en verklighetsförankring.

En fråga: Är Du beredd på uppoffringar idag inför det Sverige som våra barn och barnbarn ska leva i?

Hoppas du hittar några intressanta nyheter när du läser denna bok.

Karlstad i maj 2017

Lars-Arne Sjöberg