Nya Sverige och de nya svenskarna – Mångfaldens möjligheter och utmaningar

Boken försöker beskriva hur Sverige förändrats och kommer att förändras när 17 procent av våra invånare har en utländsk bakgrund? Syfte är att öka kunskapen om de nya svenskarna. Vårt förhållningssätt till dem är viktigt för att vi ska få det goda samhället. Okunskap föder rädsla. Rädsla kan skapa distans mellan människor och vårt samhälle blir kyligt och opersonligt.