Lever vi på räntan eller tär vi på kapitalet? – Att hushålla med jordens resurser

De flesta kan nog direkt ge svaret, men varför har det blivit så och vad kan vi göra åt detta. Det handlar om vår livsstil, våra matvanor, våra kära bilar m.m. Om alla ska leva som oss svenskar skulle vi behöva nästan fyra jordklot. Nu har vi bara ett, så följden är att vi förbrukar resurser, som tillhör andra folk och länder. Har vi skapat dagens levnadsstandard till priset av att vi tar i anspråk jordens resurser mer än vad som är vår rättmätiga del?

Man skulle kunna likna boken vid en diagnos av patienten Jorden och vilka mediciner som vi behöver ta till. Men boten finns hos oss själva där vi i vissa avseende måste ändra våra vanor och vår livsstil. Men alla åtgärder är inte uppoffringar utan mycket kan vi göra utan alltför stora eftergifter.

Boken försöker beskriva vad vi har ställt till med, men försöker även beskriva möjliga vägar ut ur denna situation.